سیستم اطفا حریق منازل

سیستم اطفا حریق منازل

در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم اطفا حریق چیست و اهمیت نصب سیستم اطفا حریق منازل در چیست.  سیستم اطفا حریق چیست   منظور از اطفا حریق عملیات کنترل و مهار آتش سوزی است. در شرایطی که یک ساختمان آتش می گیرد در ابتدا سیستم اعلام حریق از طریق تجهیزات نصب شده در ساختمان […]