شما اینجا هستید:

استاندارد NFPA 11 سیستم اطفا حریق فوم

استاندارد NFPA 11 سیستم اطفا حریق فوم های با انبساط کم، متوسط و زیاد

فهرست مطالب

استاندارد NFPA 11 یک استاندارد معتبر در زمینه فوم‌های آتش‌نشانی که با عنوان “Standard for Low-,  Medium-, and High-Expansion Foam”  شناخته می‌شود. این استاندارد توسط انجمن ملی حفاظت از حریق (NFPA) تهیه و تدوین شده است و در زمینه استفاده، نصب و تست فوم‌های آتش‌نشانی در انواع مختلف صنایع و اماکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

NFPA 11  شامل دستورالعمل‌هایی برای انتخاب و استفاده از فوم‌های آتش‌نشانی در محیط‌های صنعتی و تجاری مختلف است. این استاندارد همچنین شامل مواردی مانند طراحی و اجرای سیستم‌های فوم، آزمون و بازرسی فوم‌های آتش‌نشانی، و الزامات ایمنی مرتبط با استفاده از فوم‌های آتش‌نشانی در مواجهه با حریق می‌شود.

 

به عنوان یک استاندارد شناخته شده در حوزه فوم‌های آتش‌نشانی، NFPA 11 اهمیت بسیاری در ارتقای ایمنی در مقابل حریق دارد و برای افرادی که در زمینه نصب و استفاده از فوم‌های آتش‌نشانی فعالیت می‌کنند، یک منبع معتبر و حیاتی به شمار می‌آید.

سیستم اطفا حریق بر اساس عامل خاموش کننده، دارای انواع مختلفی مثل آبی، گازی و فوم است. ما قبلا در مقالات گنجینه پاوان به بررسی سیستم اطفا حریق فوم پرداختیم. در ایم مطلب قصد داریم که استاندارد NFPA 11 را که فوم های با انبساط کم، متوسط و بالا است، مورد بررسی قرار دهیم.

استاندارد NPFA 11 چیست؟

لیست استانداردهای NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا انواع مختلفی از کدها و استانداردها را شامل می شود. استاندارد NFPA 11 یکی از این استانداردها است که دستورالعمل هایی را برای طراحی، نصب، بهره برداری، آزمایش و نگهداری سیستم های فوم با انبساط کم، متوسط و زیاد ارائه می دهد.

استاندارد NFPA 11

این استاندارد به طور خاص بر روی سیستم های اطفای حریق فوم مورد استفاده برای حفاظت در برابر آتش در کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری تمرکز دارد. 

استاندارد NFPA 11 برای استفاده و راهنمایی افرادی که مسئول طراحی، نصب، آزمایش، بازرسی، تایید، فهرست بندی، بهره برداری یا نگهداری فوم هوای فشرده، نیمه ثابت یا قابل حمل با انبساط کم، متوسط و زیاد هستند، در نظر گرفته شده است.

جدیدترین ورژن این استاندارد نسخه NFPA 11 2021 است.

 

الزامات اصلی استاندارد NFPA 11

NFPA 11 جنبه های کلیدی زیر مربوط به سیستم های فوم را پوشش می دهد:

 

الزامات کنسانتره فوم

این استاندارد راهنمایی در مورد انتخاب، آزمایش و ذخیره سازی کنسانتره فوم مورد استفاده در سیستم های اطفای حریق فوم ارائه می دهد. NFPA 11 شامل الزامات برای ترکیب شیمیایی، ویژگی های عملکرد، و سازگاری با انواع مختلف تجهیزات فوم است. استاندارد NFPA 11 جنبه های مختلف مربوط به کنسانتره فوم از جمله موارد زیر را پوشش می دهد:

 

1. انواع کنسانتره فوم: NFPA 11 کنسانتره های فوم را بر اساس توانایی آنها در مهار انواع آتش سوزی به انواع مختلف طبقه بندی می کند، مانند کلاس A (مواد قابل احتراق معمولی)، کلاس B (مایعات قابل اشتعال) و کلاس D (فلزات قابل اشتعال).

 

2. ذخیره سازی و جابجایی کنسانتره: این استاندارد دستورالعمل هایی را برای نگهداری و جابجایی مناسب کنسانتره های فوم، از جمله الزامات مربوط به مخازن ذخیره سازی، سیستم های نگهداری، و روش های جابجایی برای جلوگیری از آلودگی یا تخریب کنسانتره ارائه می دهد.

 

3. سیستم های تناسب فوم: NFPA 11 الزامات سیستم های تناسب فوم را مشخص می کند، که برای مخلوط کردن کنسانتره فوم با آب برای تولید محلول فوم مورد نظر استفاده می شود. این موارد شامل دستورالعمل‌ هایی برای طراحی، نصب و نگهداری تجهیزات متناسب است.

 

4. سیستم های تحویل فوم: این استاندارد طراحی و نصب سیستم های تحویل فوم شامل بلدر تانک، فوم میکرها و نازل های فوم را پوشش می دهد. الزامات مکان، فاصله و عملکرد آنها را برای اطمینان از کاربرد مؤثر فوم مشخص می کند.

 

بلدر تانک فوم

 

5. آزمایش و نگهداری: استاندارد NFPA 11 دستورالعمل هایی را برای آزمایش و نگهداری کنسانتره های فوم و سیستم های فوم برای اطمینان از قابلیت اطمینان و کارایی مداوم آنها ارائه می دهد. این الزامات شامل بازرسی های دوره ای، آزمایش کیفیت فوم کنسانتره و نگهداری از اجزای سیستم است.

 

الزامات تجهیزات فوم

استاندارد NFPA 11 الزامات طراحی، نصب و نگهداری برای تجهیزات فوم دوزینگ سیستم، بلدر تانک، فوم اسپری نازل، فوم پورر، فوم چمبر، فوم اینداکتور و سایر اجزای سیستم های فوم را تشریح می کند. معیارهای عملکرد و روش های آزمایش این تجهیزات را برای اطمینان از عملکرد مناسب آنها در طول عملیات اطفاء حریق مشخص می کند.

NFPA 11 به اجزای مختلف سیستم های فوم، از جمله پمپ های فوم، کنترل کننده ها و لوله کشی می پردازد و الزامات طراحی، نصب و نگهداری آنها را برای اطمینان از عملکرد و قابلیت اطمینان مشخص می کند.

 

الزامات طراحی سیستم اطفای حریق فوم بر اساس استاندارد NFPA 11

طراحی یک سیستم اطفاء حریق فوم مطابق با استاندارد NFPA 11 مستلزم رعایت الزامات خاص برای اطمینان از اثربخشی و قابلیت اطمینان سیستم است. برخی از الزامات اصلی طراحی بر اساس NFPA 11 به صورت زیر است:

 

1. تجزیه و تحلیل خطر: یک تجزیه و تحلیل کامل از خطرات آتش سوزی موجود در منطقه حفاظت شده انجام گیرد. این فرایند شامل شناسایی انواع مایعات قابل اشتعال، مقادیر آنها و سناریوهای آتش سوزی بالقوه است.

 

سیستم اطفا حریق فوم

 

2. انتخاب کنسانتره فوم: نوع مناسب کنسانتره فوم بر اساس خطرات آتش سوزی خاص شناسایی شده انتخاب گردد. انتخاب کنسانتره باید با مایعات قابل اشتعال سازگار بوده و دارای خواص خاموش کنندگی لازم باشد.

 

 

3. طراحی سیستم فوم: سیستم فوم را بر اساس خطرات شناسایی شده و سطح حفاظتی مطلوب در برابر آتش طراحی کنید. این فرایند شامل تعیین ظرفیت سیستم فوم، سطح پوشش و مدت زمان تخلیه است.

 

4. تناسب فوم: تجهیزات متناسب سازی فوم مناسب را برای مخلوط کردن دقیق کنسانتره فوم با آب انتخاب و نصب کنید. تجهیزات تناسب باید قادر به ارائه نسبت کنسانتره به آب فوم مورد نظر باشد.

 

5. دستگاه های تحویل فوم: دستگاه های تحویل فوم مانند محفظه های فوم، فوم سازها و نازل های فوم را بر اساس نیازهای خاص منطقه حفاظت شده نصب کنید. این دستگاه ها باید دارای موقعیت استراتژیک باشند تا کاربرد و پوشش موثر فوم را فراهم کنند.

 

6. ذخیره سازی فوم: طراحی و نصب مخازن ذخیره فوم مطابق با الزامات استاندارد. این فرایند شامل انتخاب مواد مناسب مخزن، تعیین ظرفیت مخزن بر اساس اندازه و نوع آتش سوزی پیش بینی شده، و ایجاد تهویه مناسب و دسترسی برای بازرسی و نگهداری است.

 

7. لوله کشی و شیرها: شبکه لوله کشی سیستم فوم را برای اطمینان از نرخ جریان و فشار مناسب در سراسر سیستم طراحی کنید. برای کنترل جریان کنسانتره فوم و آب، شیرهای مناسب شامل شیرهای چک و شیرهای جداسازی را نصب کنید.

 

8. سیستم های هشدار و تشخیص: سیستم فوم را با سیستم های کشف و اعلام حریق مناسب ادغام کنید تا هشدار اولیه در مورد حوادث آتش سوزی ارائه شود و سیستم فوم به صورت خودکار یا دستی فعال شود.

 

9. تست و نگهداری: یک برنامه آزمایش و نگهداری منظم برای سیستم فوم ایجاد کنید تا از قابلیت اطمینان مداوم آن اطمینان حاصل کنید. این برنامه شامل بازرسی های معمول، تست عملکردی تجهیزات و تعمیر و نگهداری اجزای سیستم است.

رجوع به استاندارد کامل NFPA 11 برای الزامات طراحی دقیق و دستورالعمل های خاص سیستم های اطفاء حریق فوم بسیار مهم است. انطباق با این الزامات کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سیستم به درستی طراحی و نصب شده است و حفاظت موثر در برابر آتش را برای خطرات شناسایی شده فراهم می کند.

NFPA 11

الزامات نصب و راه اندازی سیستم

استاندارد NFPA 11 الزامات نصب برای سیستم های فوم، از جمله قرارگیری و موقعیت مناسب تجهیزات فوم، لوله کشی و دستگاه های تخلیه را شرح می دهد. همچنین مراحل آزمایش، راه اندازی و تأیید عملکرد سیستم فوم را قبل از راه اندازی آن مشخص می کند. بر اساس این استاندارد تمام قطعات و تجهیزات سیستم اطفای حریق فوم باید مطابق با دستورالعمل سازنده و الزامات استاندارد نصب گردد.

 

الزامات عملیات و تعمیر و نگهداری سیستم

استاندارد NFPA 11 رویه های عملیاتی، بازرسی، آزمایش و نگهداری الزامات سیستم های اطفا حریق فوم را پوشش می دهد. این رویه ها شامل دستورالعمل ‌هایی برای آزمایش ‌های دوره ‌ای، پر کردن فوم کنسانتره، عیب‌ یابی سیستم و ثبت سوابق برای اطمینان از اثربخشی و قابلیت اطمینان مداوم سیستم فوم است.

تفاوت استاندارد NFPA 11 با EN 1568

2018 سری 1-4 و NFPA 11 هر دو استانداردهایی هستند که دستورالعمل ها و الزامات استفاده از سیستم های اطفاء فوم را ارائه می دهند. با این حال، تفاوت هایی بین این دو استاندارد وجود دارد:

 

  • منشا:
  1. EN 1568:  EN 1568 یک استاندارد اروپایی است که توسط کمیته استانداردسازی اروپا (CEN) ایجاد شده است. این به طور گسترده در کشورهای اروپایی استفاده می شود و به عنوان مبنایی برای مقررات و شیوه های مربوط به سیستم های اطفاء کف در آن مناطق عمل می کند.
  2. NFPA 11:  NFPA 11 استانداردی است که توسط انجمن ملی حفاظت از آتش (NFPA)، سازمانی مستقر در ایالات متحده منتشر شده است. عمدتاً در آمریکای شمالی استفاده می شود و به عنوان مرجع طراحی، نصب، آزمایش و نگهداری سیستم فوم در ایالات متحده و سایر کشورهایی که استانداردهای NFPA را اتخاذ می کنند، عمل می کند.

 

  • دامنه:  
  1. EN 1568:  EN 1568 الزامات تست و عملکرد را برای سیستم های فوم با انبساط کم، متوسط و زیاد مورد استفاده برای اهداف حفاظت در برابر آتش پوشش می دهد. این مشخصات برای کنسانتره فوم، تجهیزات، و شیوه های نصب ارائه می دهد.
  2. NFPA 11:  NFPA 11 به طراحی، نصب، بهره برداری، آزمایش و نگهداری سیستم های فوم برای حفاظت در برابر آتش می پردازد. انواع مختلفی از سیستم های فوم از جمله فوم کم، متوسط و با انبساط زیاد و همچنین سیستم های فوم آب پاش و سیستم های فوم آب پاش را پوشش می دهد.
  3.  

به طور خلاصه، در حالی که هر دو بخش 1-4 EN 1568:2018 و NFPA 11 راهنمایی در مورد سیستم های خاموش کننده فوم ارائه می دهند، در منشاء، دامنه و کاربرد منطقه ای متفاوت هستند. EN 1568 بیشتر در اروپا استفاده می شود، در حالی که NFPA 11 در آمریکای شمالی و فراتر از آن رایج است.

جمع بندی استاندارد NFPA 11

پایبندی به  الزامات استاندارد NFPA 11 کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سیستم های اطفا حریق فوم به گونه ای طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری می شوند که اثربخشی آنها را در سرکوب آتش سوزی ها به حداکثر برساند. رعایت این استاندارد برای ایمنی پرسنل، حفاظت از اموال و انطباق با قوانین و مقررات آتش نشانی مهم است.

مجموعه گنجینه پاوان به عنوان شرکت مشاور مورد تایید سازمان آتش نشانی استان تهران، به ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری انواع سیستم های اعلام و اطفا حریق مسکونی، تجاری و صنعتی از جمله سیستم اطفا حریق فوم می پردازد.

برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در گنجینه پاوان تماس حاصل فرمایید.

2 پاسخ

    1. از سازمان NFPA تنها سری 11 مربوط به فوم است اما سازمان های دیگر استانداردهایی تعیین شده است مانند: ICAO، EN 1568: 2018 Parts 1-4 ، BS EN 13565: Parts 1 & 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط
درخواست مشاوره