لیست فلش پوینت مایعات قابل اشتعال

لیست فلش پوینت مایعات قابل اشتعال

بیشتر حوادثی که در محیط های صنعتی رخ می دهد مربوط به آتش سوزی ناشی از سوختن یا انفجار مواد بسیار مشتعل است. هنگام کار با این مواد بهتر است با خواص و ویژگی های آن آشنا شویم تا در صورت بروز خطا بتوان بهتر عمل کرد. آتش سوزی های ناشی از مایعات قابل قابل […]