لیست فلش پوینت مایعات قابل اشتعال

شناخت ویژگی های مرتبط با اشتعال و احتراق مواد در صنعت ایمنی، اعلام حریق و آتش نشانی بسیار حایز اهمیت است. از این رو، در مطلب فلش پوینت چیست و چه اهمیتی در صنایع دارد؟ به تعریف دمای اشتعال یا فلش پوینت (flash point) یا نقطه اشتعال و اصطلاحات مشابه آن مثل دمای احتراق یا […]

اهمیت سیستم F&G در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

اهمیت سیستم F&G در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ها به دلیل وجود گازها و مایعات قابل اشتعال، خطر انفجار و آتش سوزی بسیار بالا است. بروز چنین حوادثی می تواند منجر به خسارت های جانی و مالی فراوانی گردد. به همین دلیل ضرورت دارد که نظارت دائمی بر نشت گاز و وجود شعله در این صنایع […]

طراحی سیستم F&G پایش شعله و گاز و چالش های آن

طراحی سیستم F&G پایش شعله و گاز و چالش های آن

سیستم F&G نقش مهمی در افزایش ایمنی و پیشگیری از حریق، انفجار و ریسک های ناشی از انتشار گازهای سمی در صنایع پرخطر مثل نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و صنایع مشابه دارد. به همین دلیل طراحی سیستم F&G و رفع چالش های مرتبط با آن دارای اهمیت حیاتی است. به همین دلیل در این […]