لیست فلش پوینت مایعات قابل اشتعال

لیست فلش پوینت مایعات قابل اشتعال

بیشتر حوادثی که در محیط های صنعتی رخ می دهد مربوط به آتش سوزی ناشی از سوختن یا انفجار مواد بسیار مشتعل است. هنگام کار با این مواد بهتر است با خواص و ویژگی های آن آشنا شویم تا در صورت بروز خطا بتوان بهتر عمل کرد. آتش سوزی های ناشی از مایعات قابل قابل […]

اهمیت سیستم F&G در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

اهمیت سیستم F&G در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ها به دلیل وجود گازها و مایعات قابل اشتعال، خطر انفجار و آتش سوزی بسیار بالا است. بروز چنین حوادثی می تواند منجر به خسارت های جانی و مالی فراوانی گردد. به همین دلیل ضرورت دارد که نظارت دائمی بر نشت گاز و وجود شعله در این صنایع […]

طراحی سیستم F&G پایش شعله و گاز و چالش های آن

طراحی سیستم F&G پایش شعله و گاز و چالش های آن

سیستم F&G نقش مهمی در افزایش ایمنی و پیشگیری از حریق، انفجار و ریسک های ناشی از انتشار گازهای سمی در صنایع پرخطر مثل نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و صنایع مشابه دارد. به همین دلیل طراحی سیستم F&G و رفع چالش های مرتبط با آن دارای اهمیت حیاتی است. به همین دلیل در این […]