سیستم مدیریت کنترل دود چیست و چگونه عمل می کند؟

سیستم مدیریت کنترل دود چیست و چگونه عمل می کند؟

هدف از سیستم مدیریت کنترل دود، حفظ یک محیط پایدار برای ساکنان ساختمان و دادن زمان کافی برای خروج ایمن، و همچنین به حداقل رساندن آسیب اموال و وقفه در کار است. در این مطلب از مقالات گنجینه پاوان به بررسی چیستی این سیستم و مکانیسم عملکرد آن می پردازیم. در طول طراحی مفهومی ساختمان، […]

آشنایی با روش‌های حفاظت از ساختمان در برابر حریق

آشنایی با روش‌ های حفاظت از ساختمان در برابر حریق

هر سال که می‌گذرد، اهمیت حفاظت از ساختمان در برابر حریق برای مالکان و ساکنان بیشتر مشخص می‌شود، عموما وقتی صحبت از محافظت از ساختمان در برابر حریق می‌شود، ذهن مخاطب به سمت اسپرینکلر و خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی سوق پیدا می‌کند، اما تجهیزاتی از این دست، تنها بخش بسیار کوچکی از مجموعه روش‌های مقابله و اطفا […]