گواهینامه SIL چیست و چه اهمیتی دارد؟

گواهینامه SIL چیست و چه اهمیتی دارد؟

ایمنی صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که از جان، محیط زیست و دارایی‌های ما محافظت می‌کند. از این رو، برای کاهش خطرات در کاربردهای صنعتی خطرناک مانند تجهیزات سیستم پایش گاز و آتش (F&G System)، دریافت استانداردهای ایمنی از قبیل گواهینامه ATEX بسیار مهم است. گواهینامه SIL یکی دیگر از استانداردهای ایمنی صنعتی است […]