گواهینامه SIL چیست الزامات و سطوح آن

گواهینامه SIL

در صنایعی که ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است، گواهینامه سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) به عنوان یک نشانه برتری است که به ذینفعان در خصوص عمکلرد وقابلیت های ایمنی اطمینان می‌دهد. گواهینامه SIL که در چارچوب استانداردهای ایمنی عملکردی توسعه یافته است، بیانگر یک ارزیابی دقیق از توانایی یک سیستم برای کاهش خطرات و جلوگیری […]