سیستم اطفا حریق عامل پاک و استاندارد  NFPA 2001

سیستم اطفا حریق عامل پاک

اغلب اوقات سیستم های اسپرینکلر راه حل رایج برای محافظت از افراد و اموال در برابر خطرات آتش سوزی هستند. با اینکه اسپرینکلرها که مبتنی بر آب کار می کنند، مزایای زیادی دارند اما میزان تخریب محیطی آن نیز بالاست. به همین دلیل گاهی اوقات که نیاز به سرکوب سریع آتش و محافظت از اقلام […]

سیستم اطفای حریق FM200 مزایا و کاربردها

سیستم اطفای حریق FM200 مزایا و کاربردها

.سیستم های مختلف اطفای حریق بر اساس محتویات مورد استفاده ممکن است حاوی آب، پودر، گاز یا فوم باشند. سیستم اطفا حریق FM200 یکی از سیستم های اطفای مبتنی بر گاز است که دارای مزایای ویژه ای نسبت به بسیاری از عوامل اطفا است. به همین دلیل، در این مطلب از مقالات گنجینه پاوان به بررسی […]

سیستم اطفای حریق گازی NOVEC 1230؛

سیستم اطفای حریق گازی NOVEC

عامل Novec از جمله عوامل اطفای حریق گازی است که به عنوان جایگزینی برای گاز هالون و هیدرو کلرو فلورو کربن (HFC) مطرح شده است، گاز Novec جزو مجموعه خانواده گازی هالوکربن‌ها است. ‌هالوکربن‌ها دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی‌اند که در آن‌ها یک یا چند اتم کربن با اتم‌های هالوژن (کلر، فلوئور، ید، برم و به‌طور […]