بوستر پمپ آتش نشانی ؛ اجزا، کاربرد، انواع و قیمت

بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی یک جز اساسی در تجهیزات اطفا حریق آبی است. این دستگاه با افزایش فشار و جریان آب برای سیستم های آبپاش آتش نشانی یا هایدرانت ها مورد استفاده قرار می گیرد. بوستر پمپ آتش نشانی در ساختمان ها و مناطقی که منبع آب موجود است اما ممکن است برای اطفا حریق […]