هزینه مشاوره آتش نشانی ساختمان ؛ طراحی ، نظارت و اخذ تاییدیه ( تعرفه 1402 )

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران هزینه مشاوره آتش نشانی برای سال 1402 را اعلام کرد. تعرفه های اعلام شده شامل نرخ خدمات مشاوره، طراحی، نظارت و اخذ تاییدیه پایان کار ساختمان از سازمان آتش نشانی تهران است.   مبنای محاسبه قیمت مشاوره آتش نشانی   محاسبه تعرفه خدمات مشاوره آتش […]