چطور برای پایان کار ساختمان چند طبقه تأییدیه آتش‌ نشانی بگیریم؟

تأییدیه آتش‌نشانی

در چند سال اخیر، اخذ تاییدیه آتش‌ نشانی برای ساختمان چند طبقه و اخذ پایان کار ساختمان‎، به یکی از مسائل اداری تبدیل شده است که ذهن مالکان و سازندگان را حسابی به خود مشغول کرده است. پیش‎تر که هنوز توجه به ایمنی ساختمان تا این حد در دنیا و ایران اهمیت پیدا نکرده بود، […]