سیستم اطفا حریق عامل پاک و استاندارد  NFPA 2001

سیستم اطفا حریق عامل پاک

اغلب اوقات سیستم های اسپرینکلر راه حل رایج برای محافظت از افراد و اموال در برابر خطرات آتش سوزی هستند. با اینکه اسپرینکلرها که مبتنی بر آب کار می کنند، مزایای زیادی دارند اما میزان تخریب محیطی آن نیز بالاست. به همین دلیل گاهی اوقات که نیاز به سرکوب سریع آتش و محافظت از اقلام […]

سیستم اطفای حریق FM200 مزایا و کاربردها

گاز fm200 چیست

گاز FM200 که با نام HFC-227ea نیز شناخته می شود، یک گاز اطفا حریق بسیار موثر و پرکاربرد است که به دلیل کارایی آن در حفاظت از محیط های حیاتی هنگام آتش سوزی شهرت دارد. گاز FM200 که به عنوان یک جایگزین تمیز و پایدار برای انواع روش‌های اطفا حریق سنتی توسعه یافته است، به […]

سیستم اطفای حریق گازی NOVEC 1230؛

سیستم اطفای حریق گازی NOVEC

عامل Novec از جمله عوامل اطفای حریق گازی است که به عنوان جایگزینی برای گاز هالون و هیدرو کلرو فلورو کربن (HFC) مطرح شده است، گاز Novec جزو مجموعه خانواده گازی هالوکربن‌ها است. ‌هالوکربن‌ها دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی‌اند که در آن‌ها یک یا چند اتم کربن با اتم‌های هالوژن (کلر، فلوئور، ید، برم و به‌طور […]