4 فناوری جدید اطفاء حریق و ایمنی در برابر آتش

4 فناوری جدید اطفاء حریق و ایمنی در برابر آتش

اصول اولیه حفاظت و ایمنی در برابر آتش، مانند انتخاب نوع خاموش‌کننده مناسب و خروجی اضطراری آتش نشانی، معمولا در طول زمان ثابت می‌مانند. اما پیشرفت‌های فناورانه کمک می‌کنند تا مبارزه با آتش بسیار آسانتر و موثرتر شود. در چند سال اخیر پیشرفت‌های زیادی در صنعت اطفای حریق و حفاظت در برابر آتش صورت گرفته […]