طبقه‌بندی حریق و انواع مختلف خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی

خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی

امروزه خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی به یکی از ملزومات ضروری در هر خانه تبدیل شده است و بسیاری برای حفاظت از جان و مال خود در برابر خطرات احتمالی بروز حریق، برای خریداری خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی اقدام می‌کنند. اما مثل هر ابزار تخصصی دیگر، خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی نیز ویژگی‌ها و قابلیت‌های متنوعی دارند و در انواع مختلفی به بازار […]