هزینه تعمیر و نگهداری سیستم آتش نشانی ساختمان در سال 1402

هزینه تعمیر و نگهداری آتش نشانی

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای ایمنی و مهندسی حریق استان تهران هزینه خدمات تعمیر و نگهداری دو ساله سیستم آتش نشانی در سال 1402 را اعلام کرد. تعرفه های اعلام شده خدمات تعمیر و نگهداری سیستم آتش نشانی برای بازه دو ساله بوده و بر اساس گروه بندی تصرفات ساختمانی متفاوت است.   مبنای محاسبه قیمت […]