طبقه‌بندی حریق بر مبنای دسته‌بندی امریکای شمالی، اروپا و استرالیا؛

طبقه‌بندی حریق بر مبنای دسته‌بندی امریکای شمالی، اروپا و استرالیا

انواع طبقه‌ بندی حریق یا کلاس‌های آتش، نوعی سیستم دسته‌بندی است که در کشورهای مختلف استفاده می‌شود تا آتش‌سوزی و حریق را بر مبنای نوع مواد و مایعات قابل اشتعال و احتراق، طبقه‌بندی کنند. در طبقه‌ بندی حریق، از حروف الفبای انگلیسی، برای مشخص کردن انواع مختلف حریق استفاده می‌‌شود، البته باید به این نکته […]