نکات کلیدی مرتبط با اطفاء حریق و آسانسور

نکات کلیدی مرتبط با اطفاء حریق و آسانسور

حادثه خبر نمی‌کند و آتش‌ سوزی می‌تواند در هر زمانی رخ دهد. مهم نیست کجایید یا در حال انجام چه کاری هستید، و موقعیت‌های مختلف نیاز به اقدامات متفاوتی دارند. آسانسور یکی از تجهیزات ساختمانی است که باید برای قبل و هنگام آتش سوزی تدابیر لازم در مورد آن اندیشیده شده و اقدامات لازم انجام […]