گنجینه پاوانسیستم اطفای حریق

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفای حریق از مهم‌ترین حلقه‌های حوزه‌ی ایمنی است. چرا که هرچقدر هم در تشخیص و کنترل آتش موفق باشیم در نهایت باید اقدامی جهت خاموش کردن آن انجام داد.

این سیستم ها را میتوان در سه گروه کلی زیر تقسیم بندی نمود:

 •  غیراتوماتیک یا دستی
 •  اتوماتیک
 •  F&G

اطفای حریق دستی شامل سیلندرهای شیمیایی پودر خشک و تر، Co2، کپسول های آب و گاز و همچنین کپسولهای فوم هستند.
جهت مقابله با حریق، در اماکن مختلف اعم از طبقات ساختمان‌ها و در معابر عمومی، این تجهیزات، در فواصل مختلف نصب می‌شوند.

سیستم‌های اطفا اتوماتیک برای مکان‌ها و شرایطی است که افراد با اقدام شخصی و با استفاده از تجهیزات اطفای دستی توانایی خاموش کردن حریق را نداشته باشند.
در این شرایط پس از تشخیص خطر یا حریق از جانب سیستم اعلام، دستوری به سیستم اطفا ارسال شده و عملیات خاموش سازی حریق به صورت اتوماتیک آغاز خواهد گشت.

اطفای حریق اتوماتیک میتواند به 4 زیرگروه تقسیم شود که عبارتند از:

 • آبی مانند اسپرینکلر
 • اسپری نازل
 • واترمیست
 • سیستمهای اطفا گازی مانند FM200، هالونها، آیروسل و گازهای بی اثر مانند IG55

درمورد سیستم‌های اطفای حریق شاخه‌ای غیر متداول‌تر اما بسیار کلیدی وجود دارد.
این شاخه همان سیستم اطفای حریق F&G است.
برخی از تجهیزات اطفای دستی و عموم سیستم اطفای حریق اتوماتیک در این شاخه جای خواهند گرفت.

و در نهایت آخرین زیرگروه یعنی تجهیزات آتشنشانی شامل نازل ها، مانیتورها، فایرباکس، ولوها و … است.

تجهیزات سیستم اطفاء حریق به تفکیک عبارتند از:

 • تجهیزات آتشنشانی
 1. هایدرانت
 2. مانیتور
 3. فایرباکس
 4. شیلنگ آتش نشانی
 5. نازل
 6. کوپلینگ
 7. هوزریل
 • خاموش کننده های آتش نشانی یا همان سیلندرها که براساس محتویات آنها شامل انواع زیر خواهند بود.
 1. آب
 2. پودر
 3. گاز (Co2)
 4. فوم
 • اطفا حریق اتوماتیک که بر اساس نوع ماده‌ی خاموش کننده به انواع زیر تقسیم می‌شوند.

1- فوم

 • اندیکاتور فوم – اسپری نازل فوم – فوم نازل
 • فوم ساز- مخزن فوم – نازل پاشش فوم
 • سیستم فوم دوزینگ – بلدر تانک

2 – آب

 • اسپری نازل- اسپرینکلر- فیوزیبل پلاگ- دیلوج ولو
 • آلارم چک ولو- پست ایندیکیتور ولو
 • پست پلیت ولو

3 – گاز

 • گازهای بی اثر
 • (FM200)
 • CO-2
 • HFC -227e
 • آیروسل
 • Novec 1230

 

 •  زون اسمبلی