آبرسانی در عملیات اطفاء حریق

اطفا حریق

آبرسانی چیست آبرسانی یکی از جنبه‌های حیاتی در عملیات اطفا حریق است که باعث افزایش کارایی و اثربخشی این عملیات می‌شود. در مواجهه با حریق، آبرسانی یک ابزار قدرتمند و کلیدی شناخته می‌شود که به آتش‌نشان‌ها امکان مهار و خاموش کردن حریق را با بهره‌وری بیشتری فراهم می‌کند. اهمیت این موضوع در مواجهه با حریق‌های […]