ضوابط تجهیزات هشدار حریق بر اساس دستورالعمل سازمان آتش نشانی

ضوابط تجهیزات هشدار حریق بر اساس دستورالعمل سازمان آتش نشانی

تجهیزات هشدار حریق بخشی از هر سیستم اعلام حریق است که وظیفه آگاه سازی از وقوع حریق را از طریق فعالسازی آلارم های صوتی یا نوری بر عهده دارند. ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق سازمان آتش نشانی شرایطی را برای طراحی و نصب این تجهیزات مشخص کرده است. از این رو، […]