طراحی و نصب اسپرینکلر طبق ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سازمان آتش نشانی

طراحی و نصب اسپرینکلر طبق ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سازمان آتش نشانی

ضوابط ملاک عمل سامانه های اطفای حریق سازمان آتش نشانی که توسط معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق این سازمان تهیه شده است، شرایط طراحی و نصب اسپرینکلر (شبکه بارنده خودکار اطفا حریق) را مشخص کرده است. در این مطلب از مقالات گنجینه پاوان به بررسی این ضوابط می پردازیم.   سیستم اطفای حریق اسپرینکلر […]