پتروشیمی بیستون

شما اینجا هستید :

جزئیات پروژه

نام پروژه:

پتروشیمی بیستون

تاریخ پروژه:

شروع: 1400/06

پایان: 1400/08