پتروشیمی بندر امام (بسباران)

شما اینجا هستید :

جزئیات پروژه

نام پروژه:

پتروشیمی بندر امام (بسباران)

تاریخ پروژه:

شروع: 1398/05

پایان: 1398/07